Vad ska Destination Småland göra?

BAKGRUND
Regionfullmäktige beslutade 2008 att dåvarande regionförbundet södra Småland skulle göra en kraftfull satsning på besöksnäringen. 2009 bildades länets destinationsutvecklingsbolag som ska främja besöksnäringens utveckling i länet. Vi ägs till hundra procent av Region Kronoberg.

VERKSAMHETSIDÉ – ÄGARENS DIREKTIV
DS ska i nära samverkan med länets kommuner, andra offentliga intressenter samt näringslivet skapa förutsättningar för en utveckling av besöksnäringen i regionen. En viktig del i arbetet för att skapa goda utvecklingsförutsättningar och stärkt konkurrenskraft är nationell och internationell marknadsföring. I samverkan med framförallt övriga Smålandslän ska DS arbeta för att stärka varumärket Småland.
2019 firade bolaget 10 år och det har varit fruktsamma och spännande år där vi har utvecklat Smålands besöksnäring tillsammans med näringen och våra kollegor i de två andra destinationsutvecklingsbolagen i Småland.

Nu ser vi fram emot minst ytterligare 10 spännande år då vi gemensamt sätter Småland på kartan.

Läs vårt senaste nyhetsbrev här!
SMÅLANDSDAGEN 2023: NÄTVERKA OCH INSPIRERAS PÅ ASTRID LINDGRENS VÄRLD
Kronobergs läns turismpris 2023
Året som gått med projektet ’Stärkt värdskap mot internationellt reseled’