Hur vi blir starkare - tillsammans

Ibland handlar det om att våga. Att destinationer, reseanledningar och aktiviteter utvecklas och förädlas är nödvändigt för att öka kvaliteten på våra upplevelser samt intäkterna till regionen.

Vi ska därför samarbeta med och stödja företag, organisationer, offentliga och ideella parter i det arbetet.

Vi tror på att skapa möjligheter för näringen genom att samarbeta. Nätverk och kontakter är den bästa vägen för att stärka Kronoberg och Småland som besöksmål.

Vi arbetar både i projekt och i olika nätverkskonstellationer för att skapa den bästa möjligheten för entreprenörerna i länet att utvecklas och blomstra.

Här finns beskrivningar på några av de olika satsningar vi jobbar med som alla är kopplade till länet och våra tre prioriterade områden; design, mat och natur.

BESÖKSMÅL & FÖRETAG

Företagen som är verksamma i besöksnäringen är grunden till turismens intäkter. De är motorn i all utveckling. Vi ska på olika sätt stödja dem och besöksmålen genom förmedling av kunskap och marknadsplattformar, erbjuda medverkan i projekt och kompetensutveckling.

SAMARBETE & NÄTVERK

En förutsättning för att den regionala strategins mål ska uppnås är att vi gör det tillsammans. Rollen att vara “spindeln i nätet” och ta initiativ till samverkan och nätverk tar vi på fullaste allvar. Samarbetet med företagen i besöksnäringen ska stärkas och på sikt innebära att vi gör marknadsinsatser eller projekt som finansieras gemensamt.

Workshop och föreläsning: Nyckeln till digital framgång för besöksnäringen
Småland hjälper dig att synas bättre online
Kronobergs läns turismpris 2023
Året som gått med projektet ’Stärkt värdskap mot internationellt reseled’