Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur AB Destination Småland samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvar

AB Destination Småland, org. nr 556672-3002 med adress Kungsgatan 6, 352 33 Växjö, +46 (0)470-73 32 70 / info@destinationsmaland.se och bolagets VD är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och behandling av en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. ett namn, en postadress, telefonnummer, platsinformation, bankuppgifter, ett foto, en uppdatering i sociala medier, medicinsk information eller en dators IP-adress.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

För mer information om vad som är en personuppgift och behandling av dem hänvisar vi till Datainspektionen.

Hur samlar vi in och hanterar samt lagrar personuppgifter?

Prenumeration på nyhetsbrev
Destination Småland skickar ut nyhetsbrev för att informera om nyheter och aktuella händelser inom besöksnäringen i Kronobergs län och därtill kopplad information. Nyhetsprenumeranter anmäler själva sitt intresse via Destination Smålands webbsida eller via länk till anmälningsformulär. Prenumeranten kan när som helst, på egen hand, avsluta utskicket av nyhetsbrev genom en länk som finns i alla nyhetsbrev. E-postadresserna i listan för nyhetsbrev används inte i något annat syfte än för just det specifika nyhetsbrevet.

Deltagarlistor
Destination Småland har i uppdrag att främja besöksnäringens utveckling i Kronobergs län och gör så bland annat genom att samordna nätverksträffar med för ändamålet relevanta deltagare. När en deltagare anmäler sig krävs kontaktuppgifter för att Destination Småland ska kunna ge deltagaren bekräftelser, information och rätt förutsättningar (exempelvis gällande specialkost). Om deltagaren inte vill lämna sitt samtycke finns hänvisning till kontakt som kan bistå med att hitta en lösning. De insamlade uppgifterna används enbart till den berörda aktivitet som deltagaren anmäler sig till och raderas efter skälig tid efter aktivitetens inträffande.

CRM
För att ha korrekt information om besöksnäringens aktörer har Destination Småland upprättat ett kontaktregister, ett så kallar CRM-system. Kontakterna lagras i databanken för just det ändamålet och används inte något annat sätt än som kontaktregister. Där lagras information om företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter med e-port, hemsida, telefonnummer och adress samt i vissa fall kontaktperson/ägare med kontaktuppgift e-port och telefonnummer. Informationen hanteras endast av Destination Småland och lämnas aldrig ut till tredje part.

Bildmaterial i marknadsföringssyfte
För att sälja in södra Småland som destination har Destination Småland bilder på exempelvis webbsida, tryckt material och i sociala medier. I de fall det går att urskilja människor på bilderna har personen lämnat muntligt eller skriftligt samtycke. Personen har när som helst rätt att återta sitt samtycke genom att kontakta Destination Småland på ovan kontaktuppgifter. I de fall där modellavtal har upprättats gäller laglig grund för avtal.
Bilder lagras i en bildbank av Destination Småland, till vilken bolagets anställda har tillgång. Bilderna används endast i sammanhang att marknadsföra södra Småland som besöksdestination, och kan ibland göras så av tredje part efter Destination Smålands godkännande.

Dina rättigheter

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att fullfölja ett avtal eller fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. Men för att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs det att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av personuppgifter genom att använda de tjänster vi tillhandahåller, se mer specifik information under rubriken ” Hur samlar vi in och hanterar samt lagrar personuppgifter?” ovan.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.
Om du vill ha information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan.

 

Mätning av besöksstatistik mellan 20210801-20220730

Just nu genomför vi en undersökning kring besökande i detta område med hjälp av wifi under perioden 2021-08-01 – 2022-07-30. Mätningen syftar till att kunna planera verksamheten mer effektivt och därmed kunna erbjuda en bättre upplevelse för besökare och boende. Endast anonymiserad data analyseras. Om du ändå inte vill vara del av analysen kan du stänga av wifi på din telefon.

Hur fungerar det?

Alla mobila enheter pratar alltid med nätet via diverse signaler, det är en förutsättning för en fungerande internetuppkoppling. Mätningen omfattar den som har wifi aktiverat på sin mobila enhet i närområdet. Den data som samlas in anonymiseras direkt per automatik innan

analys (även den så kallade MAC-adressen som heller inte lagras) och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är strömmar av grupper och rörelsemönster. Det finns inte

någon praktisk möjlighet för oss att ge dig tillgång till, rätta eller radera personuppgifter, då vi inte sparar några personuppgifter.

Kontakt

Om du har några frågor angående personuppgiftsbehandling får du gärna kontakta oss på:

info@destinationsmaland.se

 

Measurement of visits statistics between 2020-08-01 – 2022-07-30

During the period 2020-08-01 – 2022-07-30 we are analyzing wifi signals to get insights around number of visits to the area. The insights gathered will help us plan our operations more effectively and also be able to offer a better customer experience. Only anonymized data is analyzed. If you still do not want to be part of the analysis in the store you can turn of WiFi on your mobile device.

How does it work?

All mobile devices always talk to the network through different signals to provide best possible user experience. Measurements include those that have WiFi activated on their mobile device around the immediate area. All data collected is instantly anonymized before analysis (even the so called MAC-address which is never stored) and can never be traced back to a single person. The only data analyzed is flows of crowds and movement patterns. There is no possibility for us to give you access to, correct, or delete personal information, since we do not store any personal information.

Contact

If you have any questions regarding personal data processing, please contact us on:

info@destinationsmaland.se

Vår adress och kontaktuppgifter
Läs vårt senaste nyhetsbrev här!
Workshop och föreläsning: Nyckeln till digital framgång för besöksnäringen
Småland hjälper dig att synas bättre online