Styrelsen

Styrelsen följer upp vårt arbete och är med och beslutar om vilka större strategiska satsningar vi ska göra. De är även vårt språkrör ut till övriga politiker i regionen där de delar med sig av sin kunskap om besöksnäringen och vad den bidrar med i regional utveckling.

Styrelsen består av politiska ledamöter som utses av sina respektive partier och utifrån hur styret ser ut i regionen.

Thomas Ragnarsson (M) ordförande
RosMarie Jönsson Neckö (S) vice ordförande
Anton Härder (S)
Maryana Frisk-Holst (C)
Bengt Germundsson (KD)

Ingemar Swalander (M) ersättare
Bo Bergsjö (Lib) ersättare
Alije Mikullovci Kera (S) ersättare

Anders Unger, adjungerad ägarrepresentant
Helené Wieslander, adjungerad ägarrepresentant
Eric Wickell, adjungerad vd
Peter Löfström (M), Lessebo, lekmannarevisor

Läs vårt senaste nyhetsbrev här!
Seminarieserie "nå svenska besökare"
Marknadsassistent till Destination Småland
Året som gått med projektet ’Stärkt värdskap mot internationellt reseled’