Styrelsen

Styrelsen följer upp vårt arbete och är med och beslutar om vilka större strategiska satsningar vi ska göra. De är även vårt språkrör ut till övriga politiker i regionen där de delar med sig av sin kunskap om besöksnäringen och vad den bidrar med i regional utveckling.

Styrelsen består av politiska ledamöter som utses av sina respektive partier och utifrån hur styret ser ut i regionen.

Ove Dahl (M) ordförande

Carl-Olof Bengtsson (S) vice ordförande

Anton Härder (S)

Martin Anderberg (KD)

Pernilla Wikelund (SD)

Alexandra Kallio (S) ersättare

Thomas Karlsson (C) ersättare

Annette Åstrand (S) ersättare

Anders Unger, adjungerad ägarrepresentant

Helene Wieslander, adjungerad ägarrepresentant

Yngve Filipsson (L) lekmannarevisor

Eric Wickell, adjungerad VD

Läs vårt senaste nyhetsbrev här!
Workshop och föreläsning: Nyckeln till digital framgång för besöksnäringen
Småland hjälper dig att synas bättre online
Kronobergs läns turismpris 2023