Kommunicera hållbarhet

Hållbarhetskommunikation är ett aktuellt begrepp som innebär hur ni som verksamhet kommunicerar för era (potentiella) gäster hur ni är hållbara.

Varför hållbarhetskommunikation?

Att pandemin har påverkat oss har inte undgått någon. Vi kan se en ny ansvarskänsla växa fram, där besökarna i större utsträckning vill vara med och bidra positivt till resmålet de besöker och där de efterfrågar mer genuina och lokala upplevelser. I Visit Swedens målgruppsundersökning ser vi att just ”värna om miljön” är den tredje starkaste värderingen hos svenskarna.  

 Våra besökare ser även hållbarhet är en hygienfaktor, på så sätt att en besökare utgår från att besöksmål i Sverige är hållbara och om något ger en känsla av att inte vara det så kan det så kan det skapa stort missnöje. Som besökare vill man även känna att man ger tillbaka till platsen och att de pengar man spenderar på plats går till lokala producenter och invånare. Även om det är svårt att veta säkert så anger många även att de kan tänka sig att betala mer för hållbara upplevelser.

Då intresset för hållbarhet i samhället antas växa så finns det stor vinning i att lägga tanke och resurser på att berätta om vad du gör och hur ni utvecklas inom orådet. För hur ska besökaren annars veta? Detta är också settet att nå den medvetna resenären. 

Hållbarhetskommunikation = stark och genuin marknadsföring

Hållbarhetskommunikation ska inte kännas påtvingat på grund av politisk korrekthet.
Du ska kunna kommunicera hållbarhet utan att ens använda ordet ”Hållbarhet” då det handlar om att berätta vad ni gör som bidrar till välmående hos både människor, djur och natur – vilket talar till de flesta, oberoende av personliga värderingar gällande hållbarhet.  Hållbarhet kan även visas i bilder. 

Undvik greenwashing

Du behöver inte vara ett hållbarhetsproffs för att kommunicera hållbarhet men det är viktigt att ha kunskap bakom vad ni berättar. Ge en tydlig bild av hur, med vilka medel och varför ni arbetar med hållbarhet för att det ska upplevas äkta. Ha med alla i personalen, samla in synpunkter och följ upp. Var tydliga och transparanta gentemot besökaren. Att inte leva upp till förväntningar får negativa konsekvenser. Besökare märker om hållbarhetsarbetet inte är genuint.  

 Kommunikationsstruktur 

 • Vem berättar jag för? 
 • Varför berättar jag? 
 • Vad berättar jag? 
 • Var berättar jag? 
 • När berättar jag? 

 

Några tips:  

 • Fler och fler vill resa hållbart, lyft fram hur man kan resa till dig kollektivt. 
 • Ta fram ett hållbarhetsbudskap eller en slogan som passar för er. 
 • Inspireras av andra. 
 • Fundera över diverse frågeställningar, Hur bidrar ni till minskad massturism? En levande landsbygd? Kvinnligt företagande? 
 • Samla in feedback från besökare på så sätt känner de att de får vara med och påverka samtidigt som ni får hjälp att utvecklas. 
 • Kommunikation på plats. Det är vanligt att du arbetar med hållbarhet i marknadsföring och kommunikation för att inspirera till bokning. Glöm inte att även kommunicera på plats med hjälp av skyltar, personlig dialog osv.  
 • Hållbarhetskommunikation är också inkluderande kommunikation, alltså att ni visar att alla är välkomna hos er. 

 

Källa: Emma Björner, GU. Visit Sweden. Kairos Future.

 

Guide i hållbarhetskommunikation (Visit Sweden)
Guide i hållbarhetskommunikation (Visit Sweden)
Hur berättar andra? se exempel
Hur berättar andra? se exempel

Finns det något material du inte kan ta del av? Hör av dig till oss via mail så hjälper vi dig.