HÅLLBARHET

HÅLLBARHETS-
KOMMUNIKATION

Tre steg i hur du kan minska din energiförbrukning, från Energikontor Sydost.
Hållbarhetskommunikation är ett aktuellt begrepp som innebär hur ni som verksamhet kommunicerar för era (potentiella) gäster hur ni är hållbara.
Hållbarhetsarbete kan upplevas stort och komplext. Här finns tips på konkreta åtgärder inom nio områden.
Stanntid innebär den sammanhängande tid som en besökare stannar på en plats. Vad kan man göra för att påverka denna och få besökare att stanna längre?