VÄLKOMMEN TILL DESTINATION SMÅLANDS VERKTYGSLÅDA!

Här samlar vi kunskap och tips som blir till verktyg för dig när du ska utveckla och effektivisera din verksamhet. Materialet är sorterat i kategorier och uppdateras kontinuerligt för att vara relevant för dig som är verksam inom besöksnäringen.

VÄLKOMMEN TILL DESTINATION SMÅLANDS VERKTYGSLÅDA!

Här samlar vi kunskap och tips som blir till verktyg för dig när du ska utveckla och effektivisera din verksamhet. Materialet är sorterat i kategorier och uppdateras kontinuerligt för att vara relevant för dig som är verksam inom besöksnäringen.

SVENSK MARKNAD

Varje år genomförs undersökningen ”Svenskarna och internet” för att se vilka kanaler som används av olika målgrupper och hur vi hittar information.
Ta del av insikter om den svenska målgruppen från Visit Sweden, Kairos future och länets gästnattstatistik.
Ett vanligt sätt att målgruppsanpassa ditt erbjudande är att ta fram ”Personas”. Här visar vi hur, samt ger dig färdiga personas att arbeta med.

DIGITAL MARKNADSFÖRING

Fem steg som hjälper dig att bygga en framgångsrik närvaro på sociala medier som engagerar din målgrupp och hjälper ditt företag att växa!
Trip Advisor är en av världens största omdömesplattformar inom resebranschen. Här berättar vi hur du fyller i din profil och utnyttjar fördelarna.
Vad betyder orden i den digitala världen? Få en enkel beskrivning av ord och förkortningar.

HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

Tre steg i hur du kan minska din energiförbrukning, från Energikontor Sydost.
Hållbarhetskommunikation är ett aktuellt begrepp som innebär hur ni som verksamhet kommunicerar för era (potentiella) gäster hur ni är hållbara.
Hållbarhetsarbete kan upplevas stort och komplext. Här finns tips på konkreta åtgärder inom nio områden.

Andra verktyg

Här presenterar vi andra rådgivande aktörer i Kronoberg, som du kan vända dig till för råd och stöd i ditt företagande.
Klart du ska ta betalt! Men hur ska du tänka? Här presenterar vi olika prissättningsmodeller som är bra att ha koll på. 
Om du säljer ett resepaket direkt till resenär så behöver du ha koll på dessa lagar som reglerar vilken info du har skyldighet att delge.

Personal & kompetensutveckling

Tillsammans med Arbetsförmedlingens satsning ”EURES” så ger vi här info om hur du kan få hjälp med rekrytering från andra EU-länder.

Smålands bildbank

Här finns loggor att ladda ner och beskrivning av vårt och ditt gemensamma varumärke ”Småland – Sverige på riktigt”!
En bild säger mer än tusen ord! Här finns ett urval av bilder från vår del av Småland som du kan ladda ner och använda fritt.