PERSONAL & KOMPETENSUTVECKLING

Tillsammans med Arbetsförmedlingens satsning ”EURES” så ger vi här info om hur du kan få hjälp med rekrytering från andra EU-länder.