Digital ordlista

Vad betyder orden i den digitala världen? Få en enkel beskrivning av ord och förkortningar.

Det digitala språket är ett eget språk och ibland dyker det upp ord och förkortningar som vi inte har en aning om vad de betyder.

Almi har satt ihop en digital ordlista som är väldigt bra att ha till hands.

Almi's digitala ordlista
Almi's digitala ordlista

Finns det något material du inte kan ta del av? Hör av dig till oss via mail så hjälper vi dig.