Gästnätter

SCB redovisar det vi i dagligt tal kallar gästnätter, eller kommersiella gästnätter. De bygger på uppgifter som boendeanläggningar lämnar in. Det gäller hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser till och med juni 2014. Från och med juli 2014 ingår även uthyrning av stugor och lägenheter.

Siffrorna redovisar inte hela turismens omfattning då många övernattningar görs hos släkt och vänner, i egen stuga eller hos små, privata uthyrare som inte behöver redovisa till SCB.

Siffrorna är ändå viktiga – de visar på en trend jämfört med tidigare år och man kan ibland se resultat av särskilda kampanjer vi gör. Man ska också komma ihåg att andra faktorer påverkar resandet som t.ex valutasvängningar, säkerhet, infrastruktur eller ekonomi i hemlandet.

Vi får statistik varje månad med en månads fördröjning, exempelvis: i september får vi statistiken för juli. I februari redovisas helår. På varje månad finns också ackumulerat fram till månadsslut.

Här nedan presenteras gästnattsstatistik från SCB/Tillväxtverket. Öppna verktyget via knappen nedan och filtrera i menyerna för att välja bl.a vilket län eller kommun du vill se. Du hittar ytterligare information genom att klicka på de olika objekten. Alla utvecklingssiffror syftar till motsvarande period föregående år.

Workshop och föreläsning: Nyckeln till digital framgång för besöksnäringen
Småland hjälper dig att synas bättre online
Kronobergs läns turismpris 2023
Året som gått med projektet ’Stärkt värdskap mot internationellt reseled’