Södra småland som en del av den sydsvenska vandringsdestinationen

Destination Småland har blivit beviljade projektmedel från Tillväxtverket för att stödja södra Småland som del i den sydsvenska vandringsdestinationen. Tre leder – Östra Möckeln, Spånenleden och Utvandrarleden – kommer att kvalitetssäkras enligt det nationella ramverket för vandringsleder i Sverige. Projektet kommer att pågå till oktober 2024.
Mer information kommer framöver.