Restaurangbranschen Kronoberg för Ukraina - en inventering av arbetstillfällen.

Inventering av behov av kockar i Kronoberg – jobb till ukrainska kockar på flykt. Enkät för dig som arbetsgivare inom restaurangbranschen att fylla i.

I ett försök att förenkla för ukrainska kockar på flykt att hitta ett jobb i Sverige så genomför vi nu denna inventering av restauranger i Kronobergs behov av att nyanställa. Det samlade materialet kan sedan sammanställas som en kontaktlista med information om möjliga arbetsgivare. Se resultatet här: https://destinationsmaland.se/nyheter/ukrainian-chefs-in-smaland/

Detta är såklart inte ett löfte om att “fixa” arbetskraft, men är ett första steg i att få ukrainska kockar och småländska restauranger att få kontakt med varandra.

Vår förhoppning är att kunna få hjälp med att sprida kontaktlistan inom ukrainska restaurangnätverk och på så sätt få dem att kontakta er om intresse finns från deras sida.

Är din verksamhet beredd att anställa ukrainska kockar på flykt? Fyll i nedan enkät så att vi kan få en samlad bild av anställningsbehoven. Och läs igenom nedan länkar för att bättre förstå vad som gäller för dig som arbetsgivare, och för ukrainska medborgare att söka jobb i Sverige.

Fyll i enkäten här: https://forms.gle/ftVKhGE6oprFPFyTA

NYTTIGA LÄNKAR:

Läs mer på Migrationsverket om vad som gäller för Ukrainare som kommer till Sverige: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina/Fragor-och-svar-om-situationen-i-Ukraina.html

Läs mer hos Svenskt Näringsliv hur arbetsgivare kan hjälpa: https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/sakerhet-och-risk/arbetsgivare-kan-hjalpa-ukrainska-flyktingar-till-jobb-experten-h_1182387.html

Läs mer på Skatteverket om anställning av tredjelandsmedborgare (Ej EU, EES-stat eller Schweiz) här: https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/anstallningavtredjelandsmedborgare.4.353fa3f313ec5f91b95ba1.html

För frågor om behovsinventeringen kontakta: Helena.collin@destinationsmaland.se