Är det hållbart att arbeta med researrangörer?

Hur definierar du hållbar utveckling? Det är vanligt att begreppet används för att tala om en önskvärd samhällsutveckling. Den kanske vanligast förekommande definitionen är från Brundtlandkommissionen 1987: ”Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Här är det också viktigt att inkludera de tre dimensionerna som överlappar varandra. Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Så hur applicerar du dem på din verksamhet?

Genom att arbeta med en researrangör ser vi dessa möjligheter att bidra till en hållbar utveckling:

Ekonomisk hållbarhet:
Förutom de uppenbara möjligheterna att nå ut till fler potentiella besökare vill vi lyfta tre anledningar hur arrangörer kan bidra till din verksamhets hållbara ekonomiska utveckling.
• Att arbeta med arrangörer kostar endast vid bekräftad bokning, genom provision eller genom att erbjuda arrangören ett lägre pris. Om arrangören inte säljer de förväntade antalet rum eller upplevelser betalar du inget för marknadsföringen.
• Efter att ett avtal mellan dig och arrangören slutits är jobbet upp till arrangören. Det är deras team som arbetar för att marknadsföra och sälja din verksamhet, vilket innebär att du får möjlighet att lägga resurser på andra håll.
• En turist som reser via en researrangör spenderar mer än den individuella resenären, enligt en marknadsanalys gjord på charterflygen till Jönköpings flygplats 2009.

Social hållbarhet:
• Du får en bättre framförhållning eftersom arrangörernas kunder oftast bokar väldigt tidigt, så på så sätt kan du planera personal tryggt och säkert i god tid.
• Se researrangören som en konsult. Det kan göra ert arbete smartare och roligare genom att du lär dig av de som är experter på din målgrupp och dess efterfrågan. Se till att ta vara på möjligheten att få feedback och input på din verksamhet och produkt för att skapa en bättre arbetsplats- och miljö för dig själv och dina medarbetare!
• Du kan presentera din önskade målgrupp och exklusivt samarbeta med arrangörer som riktar sig mot denna. På så vis ökar chanserna att du får nöjdare kunder på plats samt bättre möten bland dina befintliga gäster och invånare som berörs av din verksamhet.

Miljömässig hållbarhet:
• Oavsett hur mycket ekologisk hållbarhet som genomsyrar din verksamhet eller hur hög prioritet det har i dina dagliga sysslor kan du välja att enbart samarbeta med de arrangörerna som enbart arbetar med miljövänliga transportalternativ och sk. ekoturism/naturturism. Kontakta gärna oss för att ta reda på vilka du bör vända dig till!
• Se till att arrangören lyfter de produkter och upplevelser som du tycker är viktigast för att värna om de miljöresurser, lokala produkter eller vackra natur som finns runtomkring dig.
• Genom att arbeta med reseledet har du ökad möjlighet att förlänga säsongen och se till att fördela trycket över längre tid, vilket snabbt blir positivt för alla tre dimensioner.

Slutsats:

Det finns många sätt att se på hur ett lyckat arrangörssamarbeten kan bidra till en mer hållbar utveckling och ofta går de olika dimensionerna hand i hand, precis som de ska. Fundera på vad som är viktigt för dig och välj arrangörssamarbeten utifrån det! Är det viktigt att öka beläggningsgraden under särskilda perioder, prioriterar du att en specifik målgrupp kommer till dig eller föredrar du kanske att samarbeta med andra småskaliga företag? Prata med oss så lotsar vi dig gärna rätt!

Huseby Bruk vinnare av Turismpris Kronobergs län år 2023
Småland hjälper dig att synas bättre online
Kronobergs läns turismpris 2023
Året som gått med projektet ’Stärkt värdskap mot internationellt reseled’