Paketreselagen och lagen om resegaranti

Om du säljer ett resepaket direkt till resenär så behöver du ha koll på dessa lagar som reglerar vilken info du har skyldighet att delge.

Paketreselagen

Paketreselagen reglerar vad du har för skyldigheter när du säljer eller erbjuder paketresor eller sammanlänkade researrangemang. Det handlar om vilken information du måste ge resenären innan paketresan bokas och vad du har för skyldigheter om du måste ställa in delar av resan. 

Grundregler för lagen

Lagen gäller alla paketresor och sammanlänkade researrangemang som du säljer direkt till en resenär, ej när du går via en researrangör eller annan mellanhand. En paketresa består av en kombination av minst två olika resetjänster som avser samma resa. Med resetjänst menas: 

 • Passagerartransport, till exempel flyg eller buss. 
 • Inkvartering, till exempel hotell eller stuga. 
 • Hyrbil eller hyra av motorcykel. 
 • Turisttjänst, till exempel konsert, museibesök eller annan utflykt som utgör minst 25% av resans pris. 

 

Tre undantag då lagen inte gäller

 1. Om resan understiger 24 timmar, dvs om inte inkvartering över natten ingår.
  Exempel: En teaterbussresa där resan består av ett resmål, t ex till Göteborg, samt en teaterföreställning på kvällen men bussen åker hem samma kväll. Säljer du däremot en bussresa med hotellnatt och teaterbiljett så räknas det som en paketresa och omfattas därmed av lagen.
   
 2. Resor som tillfälligt erbjuds för en begränsad grupp på ideell basis. Tanken är att idrottsföreningar, församlingar, skolor och liknande, som gör en resa för sina medlemmar/elever inte ska omfattas av paketreselagen. Villkoret är att resan riktas till en avgränsad grupp, en skola får erbjuda en resa till sina elever men inte till allmänheten. Det ska vara på ideell basis och det får inte finnas ett vinstsyfte med resan.
   
 3. Köpts på grundval av ett avtal om anordnande av affärsresor.Längts ner på sidan finns en bra mall för att avgöra om din reseprodukt räknas som en paketerad resa eller inte.

 

Ditt informationskrav

När din reseprodukt faller under paketreselagen så har du skyldighet att lämna tydlig information till gästen före resan, samt om något behöver ändras. Gör du inte det på ett korrekt sätt så kan du bli skyldig ersättning samt att det kan det anses utgöra vilseledande marknadsföring enligt marknadsföringslagen.  

Hos konsumentverket kan du läsa mer om dina skyldigheter, samt ladda ner ett standardformulär för information till resenären.
Gå till Konsumentverket >> 

 

Lagen om resegaranti

Till skillnad mot paketreselagen så finns det inga detaljbestämmelser för resegaranti, utan det handlar om att du har skyldighet att se till att resenärer är skyddade om du går i konkurs. Alla resor som omfattas av paketreselagen behöver därför ha en resegaranti. 

 • Idag tillhandahåller Visita en kollektiv resegaranti till alla medlemmar, med reservation för vissa villkor.
  Visita >>
 • Du kan också få tillstånd direkt av Kammarkollegiet, som är de som beslutar om sanktionsavgift om du säljer resor utan att ha ställt resegaranti mot resenären.
  Kammarkollegiet >> 

 

 

 

Mall "Paketerad resa eller ej?"

Finns det något material du inte kan ta del av? Hör av dig till oss via mail så hjälper vi dig.