Nyrekrytering av vd i vår

Oskar Wijk lämnar rollen som vd för Destination Småland efter närmare sex år i bolaget. Dessa år har Oskar varit en viktig del i utvecklingen av besöksnäringen både regionalt som nationellt, inte minst under de senaste årens utmaningar i spåren av pandemin.

Helena Collin, som sedan december 2021 finns i bolaget med ett ansvar som projektledare för MAT2022 och övriga insatser kring måltidsturism, kommer att agera tillförordnad vd fram till att rekryteringen av en ny vd är klar.

Rekryteringen av en ny vd kommer att påbörjas under våren. Tjänsten kommer bl. a. annonseras ut på Destination Smålands hemsida och sociala medier.