Gratis turismkurser på Linnéuniversitetet

Nu kan vi i samarbete med Linnéuniversitetet och Familjen Kamprads stiftelse erbjuda ett antal korta, kompetenshöjande distansutbildningar för människor i besöksnäringen: hotell och resturang, upplevelseverksamhet, camping eller annan turismverksamhet.

Upplägget riktar sig till dig som är permitterad, varslad eller av andra skäl ofrivilligt har lägre arbetsbelastning på grund av coronakrisen. Kurserna består av sex stycken moduler om cirka 20 studietimmar. Kurserna kan läsas var för sig eller i svit. Inga förkunskaper krävs och deltagandet är helt kostnadsfritt tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Ämnesområdena är framtagna för att kunna bidra till långsiktig och hållbar utveckling för alla som verkar inom besöksnäringen. Utbildningen ger inga högskolepoäng men varje modul avslutas med en reflektion eller annat eget arbete för att få intyg om deltagande.

Antalet platser är begränsade och först till kvarn gäller. Första modulen börjar redan den 11 maj!

Läs mer om respektive modul på Linnéuniversitetets hemsida här:

https://lnu.se/besoksnaringen