Hållbar besöksnäring - del av nytt projekt på Region Kronoberg

Region Kronoberg driver under 2020-2022 ett utvecklingsarbete för att stärka arbetet med hållbarhet inom det regionala utvecklingsarbetet i Kronobergs län. Insatserna ska leda till en ökad regional kapacitet att arbeta med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som en helhet. Utvecklingsarbetet finansieras med medel från Tillväxtverket inom utlysningen ”Vägar till hållbar utveckling” samt regionala projektmedel ur anslag 1.1. Projektet pågår till den 20/9 – 2022. 

 

Arbetet är organiserat i fyra arbetsområden, ett av områdena är hållbar besöksnäring.

 

I projektet kommer ett antal aktiviteter att genomföras inom hållbar besöksnäring. Arbetet utförs av ansvarig samordnare på Region Kronoberg tillsammans med oss på Destination Småland. 

 

Aktiviteterna som genomförs inom området ska bland annat leda till följande resultat: 

 

·         Ökad samverkan kring hållbara transporter kopplade till besöksnäringen.

·         Hållbar konsumtion och produktion har främjats.

·         Marknadsföring används som ett verktyg för hållbarhet.

·         Större kännedom och kunskap om den nationella målgruppen.

·         Ett uppföljningssystem för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är antaget.

 

Fokus just nu!

Just nu arbetar projektet med aktiviteter kopplade till att främja hållbar konsumtion och produktion. Detta innebär att projektet stärker upp aktiviteter kopplade till lokalproducerad mat genom samverkan med aktörer kopplade till livsmedelsstrategin. Konkret innebär det att vi vill lyfta den regionala matkulturen, så att fler ökar intresset för lokalt mathantverk och blir inspirerade till besök och matupplevelser. Detta kommer således att skapas genom olika stories som berättar om den genuina, äkta och vackra i mat och miljö. 

 

Det kommer även genomföras aktiviteter kopplade till Friluftslivet år 2021. Projektet är nationellt, leds av Svenskt Friluftsliv och engagerar många samarbetspartners inom den ideella sektorn genom organisationer över hela landet. Vi vill skapa mervärde för företag under friluftslivets år genom att samla företagens utbud till betalande gäster i samklang med det nationella projektets månadsteman och därmed marknadsföra näringens aktiviteter/erbjudande. Just nu arbetar vi med att identifiera vilka företag och kommersiella aktörer är intresserade i respektive kommun.

 

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta projektledare Agneta Klingenvik:

Mail: Agneta.klingenvik@kronoberg.se

Telefon: 0709-844436