Destination Småland deltog på ITB NOW 2021

Den 9-12 mars deltog vi på premiären för den digitala versionen av ITB – ITB NOW 2021.

ITB är världens största fack- och konsumentmässa inom turism och är därför en självklar plattform för Destination Småland att närvara på. I år gjorde vi det under varumärket ”Småland och Öland” tillsammans med våra kollegor i Jönköping och Kalmar län. Vi medverkade även i Visit Sweden’s digitala monter, vilket ökade vår synlighet för aktörer intresserade av svenska produkter och destinationer. Med oss från Kronoberg fanns även Destination Kosta och IKEA Museum och IKEA Hotell.

På grund av permitteringar och osäkerheter i branschen just nu, så var deltagandet från köparsidan ovanligt lågt. Trots detta hade vi en rad möten där bland annat cykel och vandring och boenden för grupper, utanför Växjö, efterfrågades. Småland rankades även som topp-3-destination för en särskild belgisk researrangör, inför sommaren 2022. Nu följer ett fortsatt arbete med de förfrågningar som dök upp och som förhoppningsvis kan leda till resor inför kommande år.

På plattformens kunskapsdel kunde man även ta del av kortare föreläsningar, paneldebatter och trendrapporter mm. från experter inom branschen. Det gick inte att undgå att Corona-pandemi genomsyrade kunskapsdelen från olika infallsvinklar, med mycket fokus på destinationers återhämtning och ”the new normal”. I en föreläsning med ITB Impulse talades det om ”a better normal”- ett scenario där destinationer kommer ut starka och med en annan förmåga att anpassa sig än tidigare.

Vill du veta mer om ITB? Läs mer på: www.itb.com

 

Skrivet av Amanda Elofsson