Crisitivity - Nytt kunskapsprojekt för mötesbranschen

Fram till 2023 skapar vi förutsättningar för en mer konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch med bättre motståndskraft mot omvärldsförändringar. Projektet ska skapa förutsättningar för en mer resilient, konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch som nyttjar Sveriges försprång inom miljö, likabehandling och innovation för ökad hållbar tillväxt och sysselsättning. Projektet finansieras av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, genom Tillväxtverket. AB Destination Småland är genom sitt deltagande i BI Syd med och medfinansierar projektet som drivs av Tourism in Skåne.

 

För att ta del av kunskapen som genereras inom projektet, anmäl dig till projektets nyhetsbrev här.

Läs det senaste nyhetsbrevet med spaningar och inspiration för mötesbranschen här.

 

För mer info, kontakta: oskar.wijk@destinationsmaland.se