Information om Covid-19

Samlad information till näringslivet i Kronoberg angående coronavirusets effekter

Genom Business Region Kronoberg mobiliserar nu de regionala samverkansaktörerna Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, kommunernas näringslivsfunktioner, Almi, Destination Småland med flera aktörer för att samordnat delge aktuell information till företagen i Kronoberg. Vi håller också löpande kontakt med varandra för att få en gemensam överblick över det aktuella läget, vilket snabbt förändras dag för dag med nya riktlinjer och beslut på nationell och internationell nivå. Vi mobiliserar just nu kring de mest akuta frågorna men planerar också för längre sikt.

Vår gemensamma uppmaning till företagen i Kronoberg är att i första hand hålla sig uppdaterade genom sina bransch- arbetsgivar- och intresseorganisationer vilka erbjuder bra och tillgänglig information, verktyg och länkar. Ett urval av dessa länkar finns samlade här nedan. Det går också bra att vända sig till näringslivsfunktionen i den egna kommunen. Genom det täta samarbetet i Business Region Kronoberg håller sig alla kommuner uppdaterade på det aktuella läget i regionen.

Almi Kronoberg har väl utarbetade verktyg för rådgivning och lån. I dagsläget sker detta genom digitala möten. Almi har frigjort resurser för att kunna möta upp ett ökat behov. Destination Småland håller återkommande kontakt med företagen inom besöksnäringen och samarbetar med regionerna i Kalmar och Jönköpings län för att upprätthålla en löpande nulägesbild. Business Region Kronoberg har också direkt kontakt med nationell nivå via Tillväxtverket och kan därigenom föra fram behov och förslag från Kronoberg.

Det pågår också ett arbete i regionen att tolka den konkreta betydelsen för företagen av regeringens samlade åtgärdspaket. Åtgärderna kommer att fungera väl för många men flera av åtgärderna innebär också en förskjutning av kostnader framåt i tiden. Varje företag måste naturligtvis avväga om det kan tas ikapp i det egna företaget i ett senare skede. Information från nationella aktörer om detta återfinns också i flera av länkarna nedan.

Med all respekt för att många företag just nu har en vardag med många tuffa beslut framför sig så kommer det så småningom en annan vardag, då efterfrågan på produkter och tjänster kommer tillbaka.

Länkar med information:

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19.html

https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

https://www.almi.se/Kronoberg/

www.foretagarna.se

Följande länkar rekommenderar Visita sina företag att följa för att få uppdaterad information om Corona:

Nyhetsbrev från Visita: Nyheter från Visita med anledning av Coronaviruset (endast för medlemmar)

F-Plus: Så kan du stresstesta ditt företag i Corona-tider

Svenskt Näringsliv: Information om Corona/Covid-19 till dig som företagare

Självklart är du välkommen att kontakta oss på Destination Småland om du har ytterligare frågor.

 

Marknadskommunikation i svåra tider

Vi har samlat information om hur vi handskas med marknadskommunikation just nu.

Läs mer här.