Året som gått med projektet ’Stärkt värdskap mot internationellt reseled’

I april klubbades nytt projekt igenom vilket gav Destination Småland ökade resurser för att komplettera och förstärka det ordinarie arbetet m researrangörer på de tysktalande marknaderna. Målet med projektet är att Kronobergs besöksnäring ska få en mer konkurrenskraftig position bland researrangörer från länets prioriterade utlandsmarknader.

Projektperioden pågår mellan februari 2022 till och med augusti 2023. Tre verktyg skall tas fram.

  1. Digital lärandeplattform för besöksnäringsföretag
    För ökad kunskap om researrangörssamarbete
  2. Digital lärandeplattform för researrangörer på DACH-marknaderna
    För ökad kunskap om södra Småland
  3. Destinationsfilm
    För ökad kännedom om södra Småland

Det var i spåren av pandemin som konsekvenserna av den höga personalomsättning som skett på researrangörsmarknaden blev påtaglig för alla som arbetade med researrangörer. De erfarna och kunniga Sverige- och Smålandsexperterna fanns inte längre kvar bland viktiga samarbetspartners och arbetet att marknadsföra, paketera och sälja Småland blev mer resursintensivt för både oss och de företag som själva bearbetar researrangörer. Samtidigt pekade alla trender och den tydliga ökning av Sverigeresor på den stora potential och efterfrågan som resmålet Sverige fått bland målgruppen.

Projektet togs fram för att hjälpa besöksnäringsföretag att bättre möta denna ökade efterfrågan genom att delvis erbjuda en digital lärandeplattform som kommer finnas tillgänglig på DS hemsida. Den kommer vara tillgänglig för alla som vill lära sig mer eller utvecklas inom researrangörsarbete och kommer lanseras i början på nästa år.

Under årets gång har arbetet med lärandeplattformen och produktionen med destinationsfilmen pågått. Som viktig förankring och kvalitetssäkring har referensgrupp med besöksnäringsföretag, en strategisk styrgrupp och andra intressenter med spetskunskap involverats i arbetet. Från styrgruppen kommenterar Weronica Stålered från Destination Glasriket deras engagemang i arbetet.

“Det är en förmån att Glasriket har fått möjligheten att delta i styrgruppen för projektet ’SVIR’. Den tyska marknaden är viktig för vårt område. I projektet tas en utbildning för företag fram. Det ger företagen en möjlighet att ta nästa steg till att bli exportmogna.

Jag ser att även tjänstepersoner och beslutsfattare på kommuner och regioner genom utbildningen kan öka sin kunskap om besöksnäringens betydelse för platsens utveckling, ur ett näringsperspektiv. Besöksnäringen är ett verktyg för att utveckla en attraktiv plats att besöka, leva, etablera och bo på.”

– Weronica Stålered, Destination Glasriket AB.

Om du har några frågor eller vill veta mer så hör av dig till projektledare Thereze Lindén