Besökaren från Tyskland

Den största utländska marknaden för Kronobergs län är Tyskland. Vårt län har störst andel tyska gästnätter i hela riket.

Tyskarna är ett av världens mest resande folk. Tyskarna är också Smålands största marknad för turism, bortsett från svenska besökare.
Den tyska resenären har höga krav på service, men är också lojala som kunder och kommer gärna tillbaka till samma resmål om de är nöjda. De tyska gästnätterna utgör hela 60 % av alla utländska gästnätter i Kronobergs län.

Åsnens nationalpark – Sveriges nyaste nationalpark
Hållbar Fast Food i Kronoberg
Destination Småland har ny adress
Informationsmöten inför GAS 2020