Minska din energiförbrukning

Tre steg i hur du kan minska din energiförbrukning, från Energikontor Sydost.

Genom att aktivt sträva efter att minska sin energiförbrukning öppnas dörrar till betydande kostnadsbesparingar och mycket kan du göra på egen hand!
I klippet ovan kan du se hur Frendo i Åseda fick ner sin elkostnad med flera tusen i veckan, genom små enkla knep. 

 

Energikontor Sydost är det regionala energikontoret och verkar för att behovet av energi ska minska och användas så effektivt som möjligt, samt att andelen förnybar energi ska öka.  
De har sammanställt en lista över hur man påbörjar sitt arbete kring att minska sin energiförbrukning.  

 

1.Ta kontroll

• Ta reda på hur mycket el och annan energi ni köper

• Till vad och hur används den el/energi ni köper?

• Ta ut timvärden för el

• Gör enkel analys på hur timvärdena ser ut

• Producerar ni egen energi?

 

2. Styr och stäng av

• Ta bort allt som står på i onödan

• Styr belysning, värme, kyla och ventilation så att inte onödig energi används

• Stäng av apparater/maskiner som inte används

• Ifrågasätt all energianvändning som inte ger ”förädlingsvärde”

• Försök vara varsam och smart samtidigt så att inte ”sparandet” får negativa följder

 

3. Effektivisera

• Effektivisera användningen av den energi du behöver

• Utnyttja redan befintliga system och objekt optimalt

• Om det sedan behövs – byt ut teknik, investera i bästa möjliga energiprestanda

• Om du investerar – använd livcykelanalysberäkningar om varaktigheten på investeringen är längre än ett år (undvik pay-off).

 

 

Energikontor Sydost erbjuder kostnadsfri energirådgivning och coaching för företag. Läs mer och hitta kontaktuppgifter här:
För Företag (energikontorsydost.se)

Finns det något material du inte kan ta del av? Hör av dig till oss via mail så hjälper vi dig.