Det småländska varumärket

Här finns loggor att ladda ner och beskrivning av vårt och ditt gemensamma varumärke ”Småland – Sverige på riktigt”!

Tillsammans är vi Småland! Här finns våra kärnvärden samt loggor för dig att använda i din marknadsföring.  

 

Vem är Småland?
En inbjudande innovatör med gott hjärta, trygg blick och en uppriktig nyfikenhet 

Vad lovar Småland?
Lekfulla och berikande upplevelser och möten i skogsland – sjöland – kustland och ö-land 

 

VÅRA KÄRNVÄRDEN 

LEKFULL
Kreativa processer, lärande och innovationer handlar om att bejaka det lekfulla och spontana. Låta nyfikenheten och påhittigheten styra. 

JORDNÄRA
Det trygga och ärliga samspelar med det äkta och genuina. Vi strävar efter ett respektfullt förhållningssätt till både människor och natur. 

BERIKANDE
Sagan om Småland är berikande. Vi är generösa och vill mötas för att dela med oss av våra kunskaper och traditioner. 

NYSKAPANDE
Vi värderar den innovativa ambitionen högt. Vårt historiska arv blir ett värdefullt avstamp mot framtiden.  


SMÅLANDSFRIMÄRKET 

Frimärket är vår logga och får användas av företag och organisationer inom besöksnäringen i både Kronoberg, Jönköping och Kalmar län. 
Det finns i olika format och med både svensk och engelsk text. Ladda ner den och använd på din hemsida och i annan kommunikation.

 Riktlinjer vid användning:
– Det är tillåtet att beskära logotypen så länge all text är läsbar.
– Max 20° lutning åt båda håll.
– För att garantera läsbarheten bör logotypen inte vara mindre än 25mm bred.  

Smålandsfrimärket för nedladdning
Smålandsfrimärket för nedladdning

Finns det något material du inte kan ta del av? Hör av dig till oss via mail så hjälper vi dig.