Svensk marknad

Varje år genomförs undersökningen ”Svenskarna och internet” för att se vilka kanaler som används av olika målgrupper och hur vi hittar information.
Ta del av insikter om den svenska målgruppen från Visit Sweden, Kairos future och länets gästnattstatistik.
Ett vanligt sätt att målgruppsanpassa ditt erbjudande är att ta fram ”Personas”. Här visar vi hur, samt ger dig färdiga personas att arbeta med.
Under våren 2023 bjöd vi in Kairos Future för att blicka över trender och osäkerheter som påverkar besöksnäringen, ta del av en sammanfattning här.