Svensk marknad

Ta del av insikter om den svenska målgruppen utifrån vårt perspektiv här i Kronoberg och Småland. Vilka svenskar kommer hit och vad efterfrågas?
Sommarsäsongen 2023 har passerat. Hur reste svenskarna och hur tänker de framåt? Inflation och lättillgänglighet är sådant som påverkar deras resande.
Varje år genomförs undersökningen ”Svenskarna och internet” för att se vilka kanaler som används av olika målgrupper och hur vi hittar information.
Ett vanligt sätt att målgruppsanpassa ditt erbjudande är att ta fram ”Personas”. Här visar vi hur, samt ger dig färdiga personas att arbeta med.
Under våren 2023 bjöd vi in Kairos Future för att blicka över trender och osäkerheter som påverkar besöksnäringen, ta del av en sammanfattning här.