Efterlängtade möten på Smålandsdagen i Älmhult

Efter två år av pandemi kunde äntligen Smålandsdagen 2022 anordnas. En dag fylld av inspiration, framtidsvisioner samt en tillbakablick på hur varumärket Småland kom till liv.

Årets stora dag arrangerades denna gång den 13 oktober på Live! Arena i Älmhult, där vi på Destination Småland stod som värdar tillsammans med Smålands Turism och Region Kalmar län. Sammanlagt träffades ca 120 personer från hela Småland, där alla arbetar inom besöksnäringen eller med att främja besöksnäringen, för att nätverka och inspireras. Moderator för dagen var Sofie Gunnarsson från Placebrander som med en lättsam och familjär ton omfamnade publiken i Älmhult. Under dagen lyssnade deltagarna till föreläsningar som bland annat handlade om samarbetet kring varumärket Småland, platsutveckling, klimatsmarta resor och trender inom besöksnäringen.

Småland – en uthållig destination

För många år sedan påbörjades arbetet med att skapa ett platsvarumärke för Småland där en av dagens föreläsare, Johan Graffman, spelade en viktig roll i arbetet. I processen ställdes frågor som; vad förknippar man med Småland utomlands, vilka värden vill vi som plats förknippas med och vilka marknader är viktigast att kommunicera med. Tre punkter som Johan tryckte extra på i varumärkesarbetet var tydlighet, konsekvens och uthållighet, där uthållighet är något som vi i Småland är bra på. Man har hållit i och jobbat aktivt med varumärket vilket har gett resultat. Tre ytterligare parametrar som enligt Johan är viktigt vid ett stort varumärkesarbete är samarbete, samverkan och informationsutbyte.

”Omprövningens epok” – utveckling, teknologi och kompetensförsörjning

Johanna Danielsson från Kairos Future berättade för oss om de omställningar vi står inför i denna omvälvande tid efter coronapandemin med energikris och krig, men också hur digitalisering och automation kan vara positiva verktyg att ta del av. Ett beteende hos människor som man kan se som ett resultat av pandemin är last-minute trenden. Alltså att människor i högre grad bokar sina resor allt närmre inpå avresedatum, vilket resulterar i större utmaningar för hela besöksnäringen.

Idag är vi inne i en ”omprövningarnas epok”, en tid med stora polariseringar, konflikter, filterbubblor, aggressiva diskussioner kring vad som ska prioriteras och många konflikter runtom i världen. Här lyftes digitalisering och automatisering som ett verktyg för personal- och kompetensbristen. Vi ska inte vara rädda för teknologin, vi ska omfamna den.

Johanna berörde även kompetensförsörjning och hur man kan locka och leda unga. Varje generation är unik, det som var attraktivt för en tidigare generation är med stor sannolikhet inte densamma för den kommande. Nyckeln till att leda yngre är enligt Johanna – bättre kommunikation, tydlighet och ett klart syfte med allt som görs.

Tre råd mot den nya våren:

  • Investera i ledarskap
  • Utforska teknikens möjligheter, och omfamna dem
  • Var förberedd att stå till svars för ens agerande inom hållbarhet


Skapa en attraktiv arbetsplats

På temat kompetensförsörjning fick vi även lyssna till Jenny Hjalmar Åkerblad, Leadership and Competence Development Manager på IKEA, som delade med sig av hur de arbetar för att IKEA ska vara en attraktiv arbetsplats samt hur man aktivt jobbar för att behålla värdefull kompetens inom organisationen och säkerställa behov nu och för framtiden.

”Alla platser har en unik målgrupp”

Efter lunch var det dags för Sofie Gunnarsson att svida om från moderator- till talarrollen, där varumärke och goda exempel stod på agendan. Sofie lyfte de lokala invånarna som viktiga delar av ett platsvarumärke: ”Det är de som ger kött och blod och kärlek till platsen”. Alla platser är unika, och så även besökarna. För att lyckas med sin destination behöver man som en del i arbetet hitta vem ens unika besökare faktiskt är genom platsens USP:ar (Unique Selling Points).

Sofies avslutande tips på vägen mot att bli en lyckad destination:

  • Använd din verktygslåda
  • Bjud in invånare att vara med i utvecklingsarbetet
  • Hjälp besökarna att bli ”locals”
  • Fråga, testa och utvärdera

Seminarier i tre olika spår under eftermiddagen


Hjälp med rekrytering inom Europa

Banna Thioubou berättade under eftermiddagen om hennes arbete på Eures (European Employment Services). Eures är ett nätverk av arbetsförmedlingar inom Europa vars syfte är att hjälpa och stödja både arbetssökande och arbetsgivare i att hitta varandra över de europeiska landsgränserna inom EU/EES och Schweiz. Eures kontor finns i Kalmar, men man arbetar aktivt med hela Småland. De sköter skräddarsydda rekryteringar både on-site och digitalt. Eures fokus på kompetenssökande inom besöksnäringen är just nu kockar, bartenders och servicepersonal. Banna berättade även om flera ersättningsstöd som både arbetsgivare och arbetstagare kan ansöka om vid dessa situationer.

Läs mer om Eures arbete här och hur du kan få hjälp med nyrekrytering utomlands: https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/hallbar-arbetsmarknad/europeiskt-och-internationellt-arbete/eures-natverket-i-sverige/det-har-ar-eures


Kulturarv som besöksmål

Vilka utmaningar respektive framgångsfaktorer ser vi för utvecklingen av våra kulturarv till attraktiva besöksmål? Detta handlade seminariet och workshopen med Johan Graffman om. Johan delade med sig av erfarenheter och hur processerna sett ut i två olika projekt – Världsarvet Falun och ett tillsammans med Sveriges hembygdsförbund. Det samtalades om att vi bör plocka fram kulturen som en viktig del av turismutbudet och att vi ju faktiskt har väldigt mycket kulturarv i Småland. Några goda exempel som lyftes var bland annat Sagobygden och Huseby Bruk.


Klimatsmarta resor i besöksnäringen

Caroline Mattson och Erika Johansson från Trivector presenterade projektet ”Klimatsmarta resor i besöksnäringen” som skett i samarbete med Astrid Lindgrens Värld, Glasriket, Region Kalmar län och Öland. Syftet med projektet var att testa, utvärdera och sprida lösningar för klimatsmart och attraktivt resande till, från och inom tre destinationer för att bidra till en mer konkurrenskraftig besöksnäring, ökad tillgänglighet, minskade klimatutsläpp samt ökad kunskap och medvetenhet. Inom projektet undersökte man exempelvis en gemensam elbilspool som skulle vara till nytta för såväl företag och lokalbefolkning som besökare.

Även Mia Lundholm från AB Glasriket deltog i workshopen och berättade om Glasrikets arbete med cykelturism.

Läs mer om projektet här: https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/klimatsmarta-resor-i-besoksnaringen/

IKEA Museum och Live! Arena hälsar Småland välkomna.
Foto Evelyn Einebrant

Intressanta & givande föreläsningar och seminarier samt mingel med smålandskollegor

Foto Evelyn Einebrant

Ett stort tack till alla medverkande och deltagande som gjorde Smålandsdagen 2022 möjlig!


Har du frågor kring Smålandsdagen i Älmhult? Vill du ha någon av presentationerna från dagen?
 Hör av dig till Helena eller Thea som var projektledare för Smålandsdagen.

SMÅLANDSDAGEN 2023: NÄTVERKA OCH INSPIRERAS PÅ ASTRID LINDGRENS VÄRLD
Kronobergs läns turismpris 2023
Året som gått med projektet ’Stärkt värdskap mot internationellt reseled’