Projekt

Ofta gör vi saker i projektform i samarbete med andra under en begränsad tid. Det är av vikt för oss att det finns en koppling till våra tre prioriterade utvecklingsområden design, mat och natur. När Destination Småland driver ett projekt för besöksnäringen i länet är det alltid viktigt att detta sker tillsammans med andra aktörer. Vårt uppdrag är att utveckla besöksnäringen i länet tillsammans med besöksnäringens entreprenörer och det kan vi bara göra tillsammans.

Utveckling seminarieprogram MAT 2019 - 2021

Destination Småland har under tre års tid projektmedel för att planera, genomföra och utveckla kunskapsdelen av evenemanget MAT. Under tio år har MAT varit en mötesplats för småskalig, närproducerad och hållbar mat. Det omfattande seminarieprogrammet har varit en stor bidraganade faktor till evenemangets nationella relevans. Projektledare är Karin Malm: karin.malm@destinationsmaland.se

Hållbar Fast Food i Kronoberg

Projektet är en förstudie inom mat som kommer kartlägga snabbmatsbranschen generellt och målgruppen pizzerior i Kronoberg specifikt. Syftet är att öka kunskapen om målgruppens behov, problem och önskemål kopplat till utvecklingsarbete. Samt inspirera till att exempelvis arbeta mer hållbart och få mer lokal mat på menyerna – viktiga bitar för att tillgodose besökares efterfrågan samt skapa en hållbar livsmedelskedja från jord till bord i länet. Underlaget som samlas in under förstudien ska sedan ligga till grund för ett större projekt där relevanta aktiviteter skapas för och med målgruppen. Förstudien kommer genomföras under 2020 och ansvarig projektledare är Claes Löfgren. Kontakt: claes.lofgren@destinationsmaland.se

IT-Plattform Småland Öland AB

Digitaliseringen är viktig för att besöksnäringen ska följa med i utvecklingen och med det kunna växa. Mathias Billmark driver IT-Plattform Småland Öland för att kunna hjälpa vår besöksnäring genom utbildning och hjälp med allt som har att göra med digitalisering.

MAT Kunskapsbuffé - 11 kostnadsfria föreläsningar
Ny kampanj ska lyfta Smålands nationaldag
Två nya medarbetare på Destination Småland
I utlandet drömmer man om Småland