Projekt

Ofta gör vi saker i projektform i samarbete med andra under en begränsad tid. Det är av vikt för oss att det finns en koppling till våra tre prioriterade utvecklingsområden design, mat och natur.

När Destination Småland driver ett projekt för besöksnäringen i länet är det alltid viktigt att detta sker tillsammans med andra aktörer. Vårt uppdrag är att utveckla besöksnäringen i länet tillsammans med besöksnäringens entreprenörer och det kan vi bara göra tillsammans.

Destination Åsnen

Ett av våra största satsningar inom utvecklingsområdet natur är Destination Åsnen.
I september 2016 startade projektet ”Nationalparksdestinationen Åsnen” och 2019 stod Nationalparken Åsnen klar för invigning.
Satsningen finansieras i samverkan av Sydostleader, Leader Linné Småland, Region Kronoberg och de tre Åsnen-kommunerna. Projektarbetet ägs av Destination Småland och vi har det övergripande ansvaret för genomförande och organisation.

Läs gärna mer om arbetet med Destination Åsnen och hur utvecklingen går vidare. Länken är här till höger.

GAS 2020

Under några veckor i maj med kulmen under Kristihimmelfärdshelgen 2020 kommer världens största glaskonferens gå av stapeln i Glasriket GAS2020. Här kommer verkligen utvecklingsområdet design som prioriterat.

Destination Småland projektleder den svenska delen och samarbetar med glasbruken i Kosta , Boda glasbruk, Pukeberg samt Målerås. Förutom det så kommer en mängd olika aktiviteter att anordnas för de cirka 1500 konferensbesökarna från hela världen som kommer till Småland.

Projektet är i samarbete med glasrikets kommuner, Växjö och Kalmar kommun samt region Kalmar län, Region Kalmar.

Hållbar Fast Food i Kronoberg

Projektet är en förstudie som kommer kartlägga snabbmatsbranschen generellt och målgruppen pizzerior i Kronoberg specifikt. Syftet är att öka kunskapen om målgruppens behov, problem och önskemål kopplat till utvecklingsarbete. Samt inspirera till att exempelvis arbeta mer hållbart och få mer lokal mat på menyerna – viktiga bitar för att tillgodose besökares efterfrågan samt skapa en hållbar livsmedelskedja från jord till bord i länet. Underlaget som samlas in under förstudien ska sedan ligga till grund för ett större projekt där relevanta aktiviteter skapas för och med målgruppen. Förstudien kommer genomföras under 2020 och ansvarig projektledare är Claes Löfgren.

Kontakt:
Claes Löfgren
claes.lofgren@destinationsmaland.se
Telefon: 070-5459704

IT-Plattform Småland Öland AB

Digitaliseringen är viktig för att besöksnäringen ska följa med i utvecklingen och med det kunna växa. Mathias Billmark driver IT-Plattform Småland Öland för att kunna hjälpa vår besöksnäring genom utbildning och hjälp med allt som har att göra med digitalisering.

Gold Award till Åsnen
Våra B2B insatser under Corona
Marknadskommunikation i svåra tider
Information om Covid-19