Projekt

Ofta gör vi saker i projektform i samarbete med andra under en begränsad tid. Det är av vikt för oss att det finns en koppling till våra tre prioriterade utvecklingsområden design, mat och natur. När Destination Småland driver ett projekt för besöksnäringen i länet är det alltid viktigt att detta sker tillsammans med andra aktörer. Vårt uppdrag är att utveckla besöksnäringen i länet tillsammans med besöksnäringens entreprenörer och det kan vi bara göra tillsammans.

Utveckling seminarieprogram MAT 2019 - 2021

Destination Småland har under tre års tid projektmedel för att planera, genomföra och utveckla kunskapsdelen av evenemanget MAT. Under tio år har MAT varit en mötesplats för småskalig, närproducerad och hållbar mat. Det omfattande seminarieprogrammet har varit en stor bidraganade faktor till evenemangets nationella relevans. Projektledare är Karin Malm: karin.malm@destinationsmaland.se

Rast- och lägerplatser med regional designsamverkan

Projektet syftar till att kartlägga och skapa en grund för utvecklingen av en långsiktig och hållbar serviceinfrastruktur för besökare i Destination Åsnen. Det växande intresset, som även påverkas av den generella uppåtgående trenden för naturturism samt effekter av Corona-pandemin, ökar belastningen på befintliga serviceplatser, lokalsamhället, markägare och naturen. Genom förstudien vill vi utreda förutsättningar för en hållbar utbyggnad av rast- och lägerplatser med behovsanpassad service. Projektet finanserias med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och i samverkan med Leader Linné Småland. Projektet genomförs under 2021 och 2022 och ansvarig projektledare är Karin Nilsson. Kontakt: karin.nilsson@destinationsmaland.se

Hållbar Fast Food i Kronoberg

Projektet är en förstudie inom mat som kommer kartlägga snabbmatsbranschen generellt och målgruppen pizzerior i Kronoberg specifikt. Syftet är att öka kunskapen om målgruppens behov, problem och önskemål kopplat till utvecklingsarbete. Samt inspirera till att exempelvis arbeta mer hållbart och få mer lokal mat på menyerna – viktiga bitar för att tillgodose besökares efterfrågan samt skapa en hållbar livsmedelskedja från jord till bord i länet. Underlaget som samlas in under förstudien ska sedan ligga till grund för ett större projekt där relevanta aktiviteter skapas för och med målgruppen. Förstudien kommer genomföras under 2020 och ansvarig projektledare är Claes Löfgren. Kontakt: claes.lofgren@destinationsmaland.se

IT-Plattform Småland Öland AB

Digitaliseringen är viktig för att besöksnäringen ska följa med i utvecklingen och med det kunna växa. Mathias Billmark driver IT-Plattform Småland Öland för att kunna hjälpa vår besöksnäring genom utbildning och hjälp med allt som har att göra med digitalisering.

Destination Småland projektleder MAT2021
Region Kronoberg erbjuder sommarpraktikanter
Swedish Workshop Online 20-23 april
Destination Småland deltog på ITB NOW 2021