Projekt

Ofta gör vi saker i projektform i samarbete med andra under en begränsad tid. Det är av vikt för oss att det finns en koppling till våra tre prioriterade utvecklingsområden design, mat och natur. När Destination Småland driver ett projekt för besöksnäringen i länet är det alltid viktigt att detta sker tillsammans med andra aktörer. Vårt uppdrag är att utveckla besöksnäringen i länet tillsammans med besöksnäringens entreprenörer och det kan vi bara göra tillsammans.

Hållbar inhemsk besöksnäring i spåren av pandemin

Projektets mål är att minska de negativa effekterna av pandemin genom att öka intresset för svenska turister att besöka regionen. Detta gör företagen i regionens besöksnäring starkare och mer motståndskraftiga, det skapar en bättre balans mellan svenska och utländska gäster och inte minst så öppnar det för ett mer hållbart resande! Under perioden 2021-2023 kommer projektet arbeta med att utveckla den svenska marknaden, genom varumärkesbyggande kampanjer och affärsutveckling.

Projektet finansieras till 25% av Region Kronoberg och 75% av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Projektet drivs från 2021-04-08 till 2023-10-31.

För frågor, kontakta projektledare Amanda Elofsson.

Stärkt värdskap mot internationellt reseled

Som ett komplement till vårt ordinarie arbete med internationella researrangörer arbetar vi nu med förstärkta insatser för att bidra till en mer konkurrenskraftig position för länets besöksnäringsföretag gentemot den viktiga försäljningskanalen reseledet.

För att uppnå detta kommer vi att hjälpa besöksnäringsföretag att utveckla sin kännedom om reseledet och researrangörer behöver utveckla sin kännedom om destinationen. Tre verktyg tas fram; två E-lärande plattformar samt en destinationsfilm. En plattform vänder sig mot besöksnäringen för att lära sig mer om och utveckla sitt reseledsarbete. En plattform samt destinationsfilmen tas fram som ett effektivt marknadsföringsredskap med syfte att öka viljan att paketera och sälja destinationen Kronoberg.

Projektet pågår under 2022 och 2023 och finansieras av Region Kronoberg och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). För mer information, kontakta Thereze Lindén.

Rast- och lägerplatser med regional designsamverkan

Projektet syftar till att kartlägga och skapa en grund för utvecklingen av en långsiktig och hållbar serviceinfrastruktur för besökare i Destination Åsnen. Det växande intresset, som även påverkas av den generella uppåtgående trenden för naturturism samt effekter av Corona-pandemin, ökar belastningen på befintliga serviceplatser, lokalsamhället, markägare och naturen. Genom förstudien vill vi utreda förutsättningar för en hållbar utbyggnad av rast- och lägerplatser med behovsanpassad service. Projektet finanserias med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och i samverkan med Leader Linné Småland. Projektet genomförs under 2021 och 2022 och ansvarig projektledare är Karin Nilsson. Kontakt: karin.nilsson@destinationsmaland.se

Crisitivity - Ett kunskapsprojekt för mötesbranschen

Fram till 2023 skapar vi förutsättningar för en mer konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch med bättre motståndskraft mot omvärldsförändringar. Projektet ska skapa förutsättningar för en mer resilient, konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch som nyttjar Sveriges försprång inom miljö, likabehandling och innovation för ökad hållbar tillväxt och sysselsättning. Projektet finansieras av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, genom Tillväxtverket. AB Destination Småland är genom sitt deltagande i BI Syd med och medfinansierar projektet som drivs av Tourism in Skåne.

För att ta del av kunskapen som genereras inom projektet, anmäl dig till projektets nyhetsbrev via länken.

Utveckling seminarieprogram MAT2019-MAT2021

Projektet består i att under tre år utveckla och genomföra seminarieverksamheten i samband med MAT-mässan. Syftet med projektet är att förstärka konceptet MAT genom utveckling av seminariedelen som stimulerar till en hållbar regional/lokal livsmedelsförsörjning och utveckling av den regionala livsmedelskedjan. Målet med projektet är att under tre år genomföra seminarier och workshops med besökare från länets samtliga kommuner. För mer information kontakta Karin Malm.

Destination Småland projektleder MAT2022
SMÅLANDSDAGEN 2023: NÄTVERKA OCH INSPIRERAS PÅ ASTRID LINDGRENS VÄRLD
Kronobergs läns turismpris 2023
Året som gått med projektet ’Stärkt värdskap mot internationellt reseled’