Samarbeten och nätverk

En förutsättning för att stärka länet och Småland är att vi gör det tillsammans. Destination Småland tar gärna tar gärna initiativ till samverkan och nätverk och vi finns som en samordnare om så önskas. Samarbetet med företagen i besöksnäringen ska konstant stärkas och vi vill att marknadsinsatser eller projekt finansieras gemensamt.

Vår samverkan med kommunerna är naturligtvis även den mycket viktig. Gemensamt med kommunernas turist och besöksnäringsansvariga och länets entreprenörer kan vi tillsammans skapa stordåd.

De olika nätverk vi både driver och finns med i förändras under tiden. Kontakta oss gärna om du har en idé eller skulle vara intresserad av att engagera eller veta mer om några satsningar inom besöksnäringen. Våra tre prioriteringsområden för besöksnäringen är design, mat och natur och det är inom dessa områden vi även finns i nätverksammanhang.

Våra B2B insatser under Corona
Marknadskommunikation i svåra tider
Information om Covid-19
MAT på turné