Samarbeten och nätverk

En förutsättning för att stärka länet och Småland är att vi gör det tillsammans. Destination Småland tar gärna initiativ till samverkan och nätverk och vi finns som en samordnare om så önskas. Samarbetet med företagen i besöksnäringen ska konstant stärkas och vi vill att marknadsinsatser eller projekt finansieras gemensamt.

Vår samverkan med kommunerna är naturligtvis även den mycket viktig. Gemensamt med kommunernas turist- och besöksnäringsansvariga och länets entreprenörer kan vi tillsammans skapa stordåd.

De olika nätverk vi både driver och finns med i förändras under tiden. Kontakta oss gärna om du har en idé eller skulle vara intresserad av att engagera eller veta mer om några satsningar inom besöksnäringen. Våra tre prioriteringsområden för besöksnäringen är mat, natur och design och det är inom dessa områden vi även finns i nätverkssammanhang.

Strategigrupp för besöksnäring

Strategigruppen består av kommunala tjänstepersoner med ett uttalat strategiskt besöksnäringsansvar i sina respektive kommuner. Gruppen träffas fyra gånger om året och AB Destination Småland är sammankallande. Agendan varierar men fasta punkter är; På gång hos AB Destination Småland, På gång inom besöksnäringen i kommunen, Genomgång av statistik och undersökningar, Om läget på våra prioriterade marknader samt projektuppföljning. Vi bjuder även in externa föreläsare för presentationer om aktuella ämnen.

Har du inspel till gruppen gällande besöksnäringens strategiska utveckling i länet? Kontakta oss!

Turistcenternätverk

Fyra gånger om året träffas länets turistcenteransvariga för att diskutera aktuella händelser, teman och aktiviteter inom besöksnäringen. Respektive kommun har sin lösning för hur turistcenterverksamheten bedrivs, men samtliga sitter med liknande frågor kopplat till besökare och turistinformation. Destination Småland samordnar mötena som hålls på olika platser i länet då mötet ofta kombineras med ett studiebesök eller företagsbesök.

Vill du veta mer om Turistcenternätverket eller har tips på ämnen att ta upp? Kontakta oss.

Kronobergs Restaurangnätverk

Kronobergs Restaurangnätverk startade som ett pilotprojekt 2018 med cirka 12 restauranger. Sedan dess har nätverket vuxit organiskt och har nu omkring 25 medverkade restauranger från länets alla kommuner. Restaurangnätverket träffas ungefär fyra gånger om året och genomför studie- och inspirationsresor, utvecklingsprojekt och aktiviteter samt bjuder in föreläsare, allt med syfte att stärka och utveckla restaurangbranschen i Kronoberg. Nätverket har tillsammans arbetat fram ett antal kriterier för medverkan.

Vill du veta mer om restaurangnätverket? Kontakta oss!

BI-Syd Statistiksamarbete

BI Syd är samarbete inom Business Intelligens och deltagarna är regionala besöksnäringsaktörer från Jönköping, Kalmar, Kronoberg (AB Destination Småland) Skåne, Blekinge, Halland, Östergötland och Värmland. Gruppen träffas 4-6 gånger per år med genomgång av aktuell statistik samt omvärldsbevakning som syfte med mötena. Det är en styrka att kunna samarbeta över regionerna med statistikfrågor och tack vare samarbetet kan vi erbjuda statistikverktyget där du själv kan gå in och laborera.

Vill du veta mer om BI-Syd? Kontakta oss!

Workshop och föreläsning: Nyckeln till digital framgång för besöksnäringen
Småland hjälper dig att synas bättre online
Kronobergs läns turismpris 2023
Året som gått med projektet ’Stärkt värdskap mot internationellt reseled’