DESTINATION ÅSNEN

Ett av våra största satsningar inom utvecklingsområdet natur är Destination Åsnen.
Destination Åsnen är beläget ca 20 minuter söder om Växjö och omfattar en unik insjöskärgård med fler än 1000 öar och 700 km strandlinje, Åsnens nationalpark och 12 naturreservat. Arbetet med utvecklingen av Destination Åsnen har möjliggjorts genom engagemang och samverkan med Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner, Leader Linné, Sydost Leader, Region Kronoberg och Destination Småland.

Karin Nilsson ansvarar för utvecklingen i Destination Åsnen och samordningen av olika intressenter i destinationen och nationalparken.Om du har några frågor kring destinationen eller naturturism kontakta då Karin Nilsson eller läs mer på hemsidan.

Destination Småland projektleder MAT2022
Workshop och föreläsning: Nyckeln till digital framgång för besöksnäringen
Småland hjälper dig att synas bättre online
Kronobergs läns turismpris 2023