Småland - Sverige på riktigt

Småland är mer än ett ord, mer än en bild eller en mening. Småland är inte ett företag, inte en person, inte ett kungadöme. Inte bara en idé eller en historia. Mångfalden lyser igenom – från skogsland och sjöland till kustland och ö-land.

Småland – Sverige på riktigt Småland – Sweden for real

Småland är i sig ett starkt varumärke och ett stort landskap. Tre län samsas i vårt fantastiska landskap och för att så bra som möjligt dra nytta av detta varumärke har vi sedan några år samarbetat för att föra fram SMÅLAND – SVERIGE PÅ RIKTIGT.

Vårt varumärke är samlat under VISIT SMÅLAND och i vårt magasin som vi hoppas är ett bra och matnyttigt material till våra besökare i Småland.

Smålandskartan 2022/2023

Smålandsmagasinet 2022

Årets magasin finns nu att beställa. Man behöver beställa en större mängd, vi har tyvärr ingen möjlighet att skicka enstaka ex. Däremot kommer säkerligen de olika kommunerna att kunna tillhandahålla magasinet, liksom Info-Points och en del företag.

Vi rekommenderar särskilt ett reportage om familjen Raggi (sid 17) som vann en röd smålandsstuga i en kampanj som vi hade för åtta år sedan. Magasinet finns på tyska och engelska.

Workshop och föreläsning: Nyckeln till digital framgång för besöksnäringen
Småland hjälper dig att synas bättre online
Kronobergs läns turismpris 2023
Året som gått med projektet ’Stärkt värdskap mot internationellt reseled’