Exceptionellt nöjda gäster runt Åsnen

Under sommaren 2022 har Destination Åsnen genomfört en besöksundersökning i Åsnenområdet som i första hand har syftat till att kartlägga turisternas besök. Resultatet är otroligt glädjande!

Fler än 83% var mycket nöjda och värdet på hur många gäster som skulle rekommendera destinationen var exceptionellt högt med ett NPS* på 87. Många gäster lyfter även fram att det är rent och snyggt och att man möts av stor vänlighet. Det blev också tydligt hur viktig en destinations hållbarhet är; mer än 30% angav att detta är avgörande vid val av resmål.

Även förbättringspunkter finns såklart. Bland annat nämndes önskemål om fler övernattningsmöjligheter och att den lokala ekonomin kan stärkas mer.

*NPS: Net Promoter Score är ett lojalitetsindex som används i många olika sammanhang för att mäta benägenheten att rekommendera en upplevelse till en bekant. Skalan är -100 till 100, så 87 är ett mycket högt resultat.

Klicka här för att ta del av hela rapporten