Hållbar Fast Food i Kronoberg

Nu startar vi upp en förstudie med projektmedel från Region Kronoberg. Förstudien kommer kartlägga snabbmatsbranschen generellt och målgruppen pizzerior i Kronoberg specifikt.

Förstudiens syfte är att den ska resultera i ökad kunskap om målgruppens behov, problem och önskemål kopplat till utvecklingsarbete. Samt att undersöka vad målgruppen saknar idag för att exempelvis arbeta mer hållbart och få mer lokal mat på menyerna – viktiga bitar för att tillgodose besökares efterfrågan samt skapa en hållbar livsmedelskedja från jord till bord i länet.

Underlaget som samlas in under förstudien ska sedan ligga till grund för ett större projekt där relevanta aktiviteter skapas för och med målgruppen.

Förstudien kommer genomföras mellan januari och augusti 2020 och ansvarig projektledare är Claes Löfgren.

Kontakt:
Mail: claes.lofgren@destinationsmaland.se
Telefon: 070-5459704